15 maja 2010

Definicja manipulacji

Termin manipulacja pochodzi od łacińskiego manus – ręka i celere – napełniać, co w połączeniu oznacza, trzymać dłoń w czyjejś dłoni, mieć kogoś w ręce. W XIX wieku termin manipulacja w języku psychologicznym był pojęciem jedynie technicznym. Na przykład w szkole neobehawioralnej oznaczano nim zdolność zwierząt doświadczalnych, najczęściej małp, do poruszania określonych przedmiotów przy użyciu kończyn. Negatywny sens omawianego pojęcia, zbliżony do nadawanego mu dzisiaj, nadano po raz pierwszy w 1864 roku, kiedy to zostało ono użyte jako określenie nieuczciwego wpływania na wyborców.

Przez pojęcie to rozumiemy pewną formę zamierzonego wpływu na ludzi w taki sposób, aby osoby te nie zdając sobie z tego sprawy, działały na rzecz manipulatora. To zbiór mechanizmów uruchamiających procesy pozwalające na kontrolowanie myśli, kierowanie emocjami czy działaniami. W pojęciu manipulacja zawierają się wszelkie formy zamierzonego sterowania człowiekiem, grupą, lub społeczeństwem, zgodnie z uznawaną przez liderów wizją świata, ideologią lub modą. Ważnym narzędziem za pośrednictwem którego dochodzi do manipulacji opinią publiczną są środki masowego przekazu.

Manipulacja wykorzystywana jest na co dzień, np. w handlu czy negocjacjach. Pewne metody wykorzystywane są również w polityce, głównie w celu promocji wizerunku danego kandydata lub określonej opcji politycznej. Niekiedy techniki manipulacji wykorzystywane są w celu wprowadzenia trwałej zmiany sposobu myślenia danej osoby. Mają one prowadzić do przemiany osobowości. Z tym mamy do czynienia w grupach destrukcyjnych (psychomanipulacyjnych) potocznie nazywanych sektami.

Zob. Jak rozpoznać manipulatora?, Persuasion and Influence of Cults from a Scientific Perspective, Manipulacja w wykonaniu wokhome.pl, Manipulacja, uproszczenie… zawłaszczenie, Manipulacje, fałszerstwa wyborcze na Ukrainie, Manipulacja w reklamach leków, Manipulacje wokół ustawy emerytalnej, Manipulacja D. Tuska, Biblia: interpretacja czy manipulacja?, Manipulacja obróbką zdjęć, Manipulacja w mediach, Pojęcie „miłość” w sekcie D. Berga, Manipulacja w pro ana, Cud czy manipulacja?, Kłamstwo zorganizowane = manipulacja, Listy z Polski: kto manipuluje? 
  • Ostatnio dodane

  •  
     
  • CHMURKA TAGÓW

  • stopmanipulacji

    programy | sekty | manipulacja | kontakt

    aaa